Finansrådgivning   I    Biståndsplanering   I    Projektering                         www.charitypartners.se

 

 

Välkommen

 

 

      

 

Vi vill i korthet beskriva vår verksamhet och vilka fördelar vi kan erbjuda Er som företag, investmentbolag eller som organisation. Sveriges biståndsorganisationer är i ständigt behov av pengar för att fortdriva och utveckla hjälpverksamhet runt om på jorden. Behovet är oändligt och belastningen ökar självklart ytterligare när t ex oförutsedda naturkatastrofer ger sig till känna, eller när sjukdomsepidemier av olika slag lamslår stora befolkningsgrupper i världen.

Vi som konsultfirma har utvecklat en unik finansierings- och investeringsmodell, som ger alla parter ett genuint vinn-vinn koncept via våra samarbetspartners inom finans- och bank-sektorn med internationell anknytning till främst Europa och Sydost-Asien. Genom vår modell skapas en synergieffekt till fördel för både investorer och hjälporganisationer där lönsamhet och donation går hand i hand. Vinstflödet resulterar i att biståndet blir självfinansierande!

 

 

Charity Partners och dess samarbetspartners bedriver ingen kapitalförvaltning. Vår uppgift är att lotsa potentiella investerare till bank och finansmarknadens högre nivåer, samt att utveckla en biståndsplan i samråd med  seriösa     och renommerade hjälporganisationer. Investorerna kan själva välja vilken inriktning på   hjälpverksamhet man vill stötta och kontribuera till under pågående investeringsprocess.

Vårt koncept ger en trovärdig bumerangeffekt! Man investerar, ger och får tillbaka, såväl avkastning som att göra vardagen enklare för tusentals människor som är i beroende av omvärldens hjälp.

 

______________________________________________________________________________

  

   

 

 

 

 

 

Relaterade länkar :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser du möjligheter så gör tusentals andra det i framtiden också...