Finansrådgivning   I    Biståndsplanering   I    Projektering                          www.charitypartners.se

 

 

 

Behovet är oändligt

 

 

 

Oavsett vilken hjälporganisation man tar kontakt med i Sverige eller internationellt, så ligger fokus på att upprätta långsiktiga biståndsinsatser. Många  programländer i t ex tredje världen behöver oftast stora resurser för att fortlöpande kunna utveckla hållbart välstånd. Det handlar förstås om att kunna bistå med hjälpverksamhet inom:hälsovård,utbildning,ekologiprojekt m.m under många år i en och samma region, för att lokalt kunna bygga upp en stabil infrastruktur. Situationen förvärras förstås i katastrof- och konfliktområden, som blir än mer resurskrävande när mat och förnödenheter blir en bristvara i en redan humanitärt utsatt region.

 Charity Partners mål är att selektivt utarbeta en handlingsplan för våra klienter, där vi förmedlar biståndsprojekt som kräver märkbara stödinsatser på lång sikt. Det kan handla om uppförande/drift av skola, läkarstation,barnhem eller microfinansiering till nystartande av små familjeföretag, för att ge hjälp till självhjälp. Man kan välja att stödja konfidentiellt, eller öppet medverka som företag för att profilera sin goodwill. Vi förordar givetvis bara hjälporganisa-tioner med gott renommé som har en hög fördelningsprocent till sina projekt och som håller sig med sunda administrativa omkostnader. Som företag kanske man redan idag stöttar en befintlig hjälporganisation och har en s.k CSR-plan " Corporate Social Responsibility", vilket medför att man kan tillföra mer resurser och utveckla mer insatser på det området som man redan värnar för och har framtidsvisioner om.

 

 

 Charity Partners tar inte emot eller förvaltar några biståndsmedel. All donation utförs av klienten/investeraren direkt till hjälporganisationen efter utarbetad handlingsplan med Charity Partners enl. överenskommelse . Vi följer upp stödprojekten  och sammanställer information och verksamhetsberättelse, allt eftersom projektet fortlöper. Charity Partners har som policy  att vara politiskt och religöst obundna. Vi är ej heller anslutna till några förbund, stiftelser eller intresseorganisationer i Sverige eller utomlands.

Charity Partners har även för avsikt att stödja små frivilligorganisationer runt om i Sverige via riksförbund, som inte når ut i mediabruset och kan tillräkna sig samma insamlingsmöjligheter som centralorganisationerna, men som år efter år bedriver sin mission om att hjälpa dom som är svårt utsatta. Det ger inte sällan ett stort uttryck i engagemang  för t ex barnhem i länder som Ukraina,Indien, Filipinerna, Östafrika  m.m där dessa eldsjälar  gör en ofattbar insats.

Vi tror och hoppas att genom vår investeringsplan så kan vardagen bli lättare och framtiden något ljusare för tusentals människor som försöker kämpa sig ur en misär. Alla kan inte gör allt men alla kan göra något.

Millenniemålen ger en överskådlig blick om hur stort behovet är ut i världen, följ länken nedan.

http://www.millenniemalen.se/index.asp

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Relaterade länkar :