Nota

 

 

  Finansrådgivning   I    Biståndsplanering   I    Projektering                                      www.charitypartners.se

 

 

 

Investeringsprogram

 

 

 

Vi tillhandahåller olika investeringsprogram via våra samarbetspartners i både  Europa och Asien. Placeringen skiljer sig från spot-handel och spekulationsmarknaden. Riskhanteringen är rigorös och det råder full transparens. Som regel ställs SWIFT-garantier ut ( MT760-MT769-MT700 )  beroende på investeringens volym och överenskommelser med berörda banker. Vanligtvis startar dessa program på $10M USD. För mindre placeringskapital $1M USD > finns alternativa programmöjligheter, dock beroende på tillgång och efterfrågan. Som investerarer måste POF,LOI,CIS, PC bifogas innan en ansökan om medverkan kan behandlas.

Utifrån egna donationsplaner så kan man till varje investeringsprogram ansluta sig till ett biståndsprojekt där avtalad procentsats går löpande/oavkortat till utfäst hjälpverksamhet .

                                                                                                  

För detaljerad information och intresseanmälan vänligen kontakta oss .

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade länkar :