Finansrådgivning   I    Biståndsplanering   I   Projektering                           www.charitypartners.se

 

 

 

Disclaimer

 

 

 

DISCLAIMER: Charity Partners HB  is NOT a Securities Dealer or Broker or European/ U.S. Investment advisor. Charity Partners is an Economist- Consultancy company and makes no warranties or representations as to the Buyer, Seller or Transaction. All due diligence is the responsibility of the Buyer and Seller. All information letters and the attached related documents on this web-site are never to be considered as solicitation for ANY purpose in any form or content.

 

Charity Partners takes NO responsibility for third part linked web-site material

 

Swedish version:

 

FRISKRIVNING: Charity Partners utövar INGEN värdepappershandel eller mäkleri av finansiella instrument i Europa eller  Förenta Staterna. Charity Partners bedriver kommunikativ konsultverksamhet inom ekonomi och finans men har INGEN del i garantiförbindelser, transaktioner eller företrädan mellan Köpare och Säljare. Alla avtal beträffande handel av värdepapper åligger Köpare och Säljare. All skriftlig information och all presentation som framkommer på denna hemsida skall inte betraktas som någon uppviglande begäran under några som helst omständigheter, utan endast som saklig och förberedande upplysning.

 

Charity Partners tar EJ ansvar för externt länkade websidor och textmaterial

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade länkar :